टटका खबर | Latest News

[angika news][bigposts]

अंगदेश खबर | angdesh news

[angdesh][bsummary]

देश-प्रदेश खबर | National News

[Angika National][twocolumns]

Angika News | भागलपुर विधायक क सौंपलौ गेलै अंगिका विकास संबंधी माँग पत्र | Angika.com

भागलपुर, 21 दिसंबर, 2020 । 

अंगिका साहित्यकार आरू गीतकार सर्व श्री मधुलक्ष्मी, प्रीतम कुमार विश्वकर्मा, त्रिलोकी नाथ दिवाकर आरू कैलाश ठाकुर नँ भागलपुर विधायक, श्री अजित शर्मा सँ भेंट करी क अंगिका विकास संबंधी माँग पत्र सौंपलकै ।
 
 
हुनका सँ माँग करलो गेलै कि बिहार केरै दोसरो राजभाषा के रूप मँ मान्यता दिलाबै खातिर अंग प्रदेश के जनता केआवाज क बिहार केरो माननीय मुख्यमंत्री महोदय तलक पहुँचैइयै ।
  

विधायक श्री अजित शर्मा नँ प्रतिनिधिमंडल क आश्वासन देलकै कि हनको माँग क बिहार केरौ मुख्यमंत्री आरू उपमुख्यमंत्री क अनुशंसित करी क भेजी गेलो जैतै ।
 
Angika News | भागलपुर विधायक क सौंपलौ गेलै अंगिका विकास संबंधी माँग पत्र | Memorandum related to Angika development submitted to Bhagalpur MLA  | Angika.com
 
 

No comments: