टटका खबर | Latest News

[angika news][bigposts]

अंगदेश खबर | angdesh news

[angdesh][bsummary]

देश-प्रदेश खबर | National News

[Angika National][twocolumns]

रूसी कोरोना वैक्सीन केरौ उत्पादन भारत मँ ! | News in Angika

नई दिल्ली, 21अगस्त,2020 । रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) किरिल दमित्रिएव नँ काल कहलकै कि रूस कोविड-19 केरौ टीका 'स्पूतनिक 5' केरौ उत्पादन लेली भारत साथें साझेदारी पर विचार करी रहलौ छै । ई आशय के खबर दैनिक हिन्दुस्तान मँ छपलौ छै ।रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नँ घोषणा करलै छै कि हुनकौ देश नँ कोविड-19 के दुनिया केरौ पहला टीका बनाय लेनै छै जे 'काफी प्रभावी' तरीका सँ काम करै छै आरू ई बीमारी के खिलाफ 'स्थिर प्रतिरक्षा' दै छै।

स्पूतनिक 5 केरौ विकास गामालेया महामारी रोग आरू सुक्ष्मजीव विज्ञान शोध संस्थान आरू आरडीआईएफ मिली क करी रहलौ छै। ई टीका के तीसरा चरण के परीक्षण यानि कि बड़ौ पैमाना प नैदानिक परीक्षण नै होलौ छै। 

एगो ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन क संबोधित करतें दमित्रिएव नँ कहलै छै कि लातिन अमेरिकी, एशिया आरू पश्चिम एशिया के बहुत्ते सनी देश टीका के उत्पादन लेली इच्छुक छै।

हुनी  कहलकै, 'इ टीका के उत्पादन बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा छेकै आरू फिलहाल हम्में भारत साथें साझेदारी के उम्मीद करा रहलौ छियै .. ई  कहना बेहद महत्वपूर्ण छै कि टीका के उत्पादन लेली होय वाला ई सब साझेदारी हमरा माँग क पूरा करै मँ सक्षम बनैतै।' दमित्रिएव नँ कहलकै कि रूस अंतरराष्ट्रीय सहयोग के उम्मीद करी रहलौ छै ।  

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-russia-looking-for-partnership-with-india-to-produce-covid-vaccine-rdif-ceo-3433018.html

No comments: